Scroll to top
Revisionsbyrån för små och medelstora ägarledda aktiebolag.
Nav
mail@carlrev.se 08-458 92 50
Revisionsbyrån för små och medelstora ägarledda aktiebolag.

Tjänster

Den lagstadgade revisionsplikten har upphört för mindre företag. Vi har dock märkt att våra tjänster är fortsatt uppskattade av våra uppdragsgivare som genom revisionen får en kvalitetssäkring.

Vi utför bl a följande tjänster:

  • Revision av aktiebolag
  • Revision av bostadsrättsföreningar
  • Redovisningsfrågor
  • Bokslut och årsredovisningar
  • Koncernredovisningar
  • Deklarationer för bolag och privatpersoner
  • Skattefrågor och skatteplanering
  • Bolagsbildningar
  • Bostadsrättsbildningar

carlrev-tjanster

Vi utför revision och kvalificerad rådgivning.

Kontakta oss